Ur bero sanitarioa ekoizteko laguntza-multzoa, eguzki-kaptadoreen eta aterpetxeko metatze-andelaren bidez.